About

Katie Lagast is a Belgian visual artist living and working in Lisbon – Portugal.
Making installations, sculptures and graphic works. 

_MG_3961
With her installations, sculptures and graphic works Katie Lagast calls up a world of her own that challenges the viewer not to take anything for granted. Intuitively drawing on visual clues from a rather desolate urban environment, Lagast preservers slices of space and time few other people care to notice. Her inspiration could be right there on the ground: cigarette buds, cracks, weeds, the pavement, the street of cobble stone and the sunlight that hits it early in the morning. Casual as her subjects may appear, Lagast’s thorough formal analysis and admirable eye for detail transform them into objects of beauty and contemplation.

Photographing the moment or making silicon moulds at a certain location, Lagast saves her personal observations from oblivion. However, she only shares her impressions with us after a long period of researching the proper materials and  reproduction techniques – coincidence is not an option. Lagast’s presentations often depend on the right mood, created by the controlled use of light from a single source. In several installations, she explores how projections of light and shadow influence people’s experience of a particular room. A subtly shifting focus can induce a sense of floating in viewers who stay and watch long enough.

Vous êtes ici is French for ‘you are here’. This indication, often found in a circle on city maps, connects Lagast’s reproductions of specific locations with her more abstract images of road plans, ocean currents, population density charts and other symbolic representations of the world we live in. Complementary to notions of orientation and direction, the phrase points to the simple fact of our existence: you ARE here. Zooming in and zooming out again, overlaying the concrete with the theoretical, Lagast confront us with questions of belonging, of being or not being present, here and now.

Apart from being a romantic, Lagast is a bit of a tease, really, who loves to challenge people’s perceptions and enjoys it profoundly when her work confuses the viewers. She cherishes under-valued aspects of life and draws attention to them in such a way that they can no longer be ignored. Her pieces can cover the exhibition floor, block the entrance or be too large to remain unnoticed. In her most recent work this concept of blocking passage takes on a more critical, even political meaning, with the development of a production process that allows her to quickly draw up a wall of ceramic jersey barriers, inevitably referring to other dividing walls.

Underneath this intricate and diverse body of work lies a strong unifying paradox: there is nothing trivial about life but people tend to get distracted by paying too much attention to trivialities. Lagast constantly asks us to consider what is actually worth our time –  and then to reconsider…

© Nanne Op ’t Ende

 

Katie Lagast is een Belgische kunstenares die woont en werkt in Lissabon – Portugal.  
Ze maakt installaties, sculpturen en grafisch werk. 

Met haar installaties, sculpturen en grafische werk, roept Katie Lagast een heel eigen wereld op die de toeschouwer uitdaagt om niets als vanzelfsprekend te beschouwen. Terwijl ze intuïtief visuele aantekeningen maakt van een desolate stedelijke omgeving bewaart Lagast stukjes tijd en ruimte die weinig andere mensen zouden opvallen.

Haar inspiratie vindt ze op de grond: sigarettenstompjes, barsten, onkruid, het plaveisel, een straat van klinkers en het zonlicht dat er overheen strijkt laat in de namiddag. Hoe eenvoudig haar inspiratiebronnen ook lijken, Lagast weet ze dankzij een gedegen formele analyse en haar bewonderenswaardige oog voor detail, te transformeren tot esthetische, contemplatieve objecten.

Door foto’s te maken van een bepaald moment, of silicone mallen van een bepaalde plek, onttrekt Lagast haar persoonlijke observaties aan de vergetelheid. Maar ze deelt haar indrukken pas met haar publiek na een lang en grondig onderzoek naar de juiste materialen en reproductie technieken. Aan het toeval laat ze niets over.

Lagast haar presentaties hangen vaak af van de juiste sfeer gecreëerd door een gecontroleerd gebruik van slechts één enkele bron. In verschillende installaties exploreert ze hoe door projecties van licht en schaduw de menselijke ervaring van een bepaalde ruimte wordt beïnvloed.

U bevindt zich hier – in het Frans Vous êtes ici, staat op plattegronden vaak aangeduid in een cirkel. Deze cirkelvorm verbindt Lagast’s reproductie van bepaalde plekken met haar gebruik van eerder abstracte elementen zoals wegenkaarten, oceaan stromingen, grafieken die bevolkingsdichtheid aangeven en andere symbolische weergaves van de wereld waarin we leven. Pijlen en cirkels verduisteren eerder ons begrip dan te verduidelijken. Naast een verwijzing van oriëntatie en richting, wijst de zin Vous êtes ici ons simpelweg op het feit van ons bestaan: je BENT hier. Door in- en uit te zoomen, door het concrete met het theoretische te bedekken, confronteert Lagast de toeschouwer met vragen over het zich bevinden, over het aan- of afwezig zijn, over het hier en nu.

Lagast is behalve romantisch ook een beetje een plaaggeest, die het heerlijk vindt om de waarneming van de toeschouwer uit te dagen en die ervan geniet als haar werken de kijker verwarren. Ze koestert ondergewaardeerde aspecten van het leven en brengt deze op zo’n manier onder de aandacht dat ze niet langer te negeren zijn. Haar werken kunnen een tentoonstellingsvloer bedekken, de ingang versperren of ze zijn simpelweg te groot om onopgemerkt te blijven. In haar recente werk krijgt dit blokkeren van de doorgang een kritischer, zelfs een politieke betekenis, door een productieproces te ontwikkelen dat het haar mogelijk maakt om in een korte tijd een muur van keramische betonblokken op te trekken. Overduidelijk een verwijzing naar andere scheidingsmuren.

Onder dit complexe en gevarieerde oeuvre ligt een sterke verbindende paradox: er is niets triviaal aan het leven, maar mensen hebben de neiging om zich te laten afleiden door teveel aandacht te schenken aan banaliteiten. Lagast daagt ons voortdurend uit om in vraag te stellen wat werkelijk onze tijd waard is – en dat steeds opnieuw te doen …

© Nanne Op ’t Ende – (vertaling Claudine Helleweg)

 

Advertentie

Een gedachte over “About

  1. Cyriel en Denise

    Dank u voor de mooie momenten en je vriendelijke woorden. Wie weet of we elkaar nog eens, links of rechts ontmoeten. Als we thuis komen gaan we zeker nog op zoek via de PC. Vriendelijke groeten, Denise en Cyriel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s