Maandelijks archief: november 2013

Spots #3 at (woot)

image(1)

Kunstruimte (woot) opent nieuwe tentoonstelling.

Als derde tentoonstelling van dit seizoen stelt (woot) spots#3 voor, een nieuw project van Katie Lagast. Het werk van Katie Lagast laat zich naast een bijzondere esthetische waarde opmerken door de manier waarop dit tot stand komt. Haar manier van werken en de sterke inhoudelijke benadering sluit zeer dicht aan bij de manier waarop (woot) projecten wil brengen en laten leven in de wijk waar de kunstruimte is gelegen.
Katie zegt zelf over haar werk: ‘ … de hedendaagse stad is mijn werkterrein en wat mij interesseert is de identiteit van een plaats. Hoewel elke stad wordt gevormd door archetypische elementen, is het de eenheid van én de verschillen tussen deze onderdelen waardoor ik een plek wil onderzoeken. Ik heb dan vooral aandacht voor die dingen waar men gemakkelijk aan voorbijgaat…’.
Voor het project spots#3 is ze de tuinwijk ingetrokken en heeft daar elementen uit het straatbeeld vastgelegd, in een poging de stad te archiveren en haar vingerafdrukken te nemen. Er werden ter plaatse mallen gemaakt die later in dit creatieve proces gebruikt zijn om de vastgelegde elementen te reproduceren, zoals een foto in drie dimensies. Inhoudelijk en vormelijk resulteert dit in beklijvend werk, met een spontane en ongedwongen relatie met de wijk en haar bewoners.
In dit project herkent (woot) haar visie om kunst relevant te maken voor de omgeving waarin ze wordt getoond.

(woot)2013_uitnodiging_katie(2)

Advertentie